Акция!доставка курьером в любую точку стран балтии теперь 5 евро!а при заказе от 50 евробесплатно!!!
специальное предложение! бесплатная доставка в пакоматы omniva при заказе от 30€ по Латвии, Литве и Эстонии!!! Доставка по странам Балтии в течении 2х-3х рабочих дней!

Lietošanas noteikumi(Правила пользования)

 • 1. Vispārīgie noteikumi
 • 1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas refanparfum.lv, turpmāk- refanparfum.lv, lietošanas kārtību.
 • 1.2. SIA „ELPARKS“, reģistrācijas Nr. 41503076183, adrese: Matisa iela 23, Riga, Latvija, LV-1001, turpmāk - ELPARKS, nodrošina refanparfum.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
 • 1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas refanparfum.lv vai izmanto citus refanparfum.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas personas no 14 līdz 18 gadiem refanparfum.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.
 • 1.4. Ja Lietotājs iegādājas refanparfum.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanās nosacījumi.
 • 1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces refanparfum.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā refanparfum.lv.
 • 1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt refanparfum.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, ELPARKS ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam refanparfum.lv.
 • 1.7. ELPARKS patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties refanparfum.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
 • 1.8. ELPARKS patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.
 • 2. Personas datu aizsardzība
 • 2.1. Iepirkties refanparfum.lv var tikai reģistrēti Lietotāji. Veicot pirkumu Lietotājam ir jāievada vārds, pakomata piegādes adrese, tālruņa numurus, e-pasts.
 • 2.2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par pirkuma veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Lietotājs pirkuma formā norādījis neprecīzus datus, refanparfum.lv nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.
 • 2.3. Lietotājs ir atbildīgs par savu noradito datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus datus refanparfum.lv. Ja pirkuma datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to ELPARKS izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti refanparfum.lv sadaļā - Kontakti.
 • 2.4. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
 • 2.5. ELPARKS garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
 • 2.6. ELPARKS apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot ELPARKS partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.
 • 2.7. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.
 • 3. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana
 • 3.1. Preces pirkuma līgums starp ELPARKS un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs izvēloties preci(-es) ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.
 • 3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti refanparfum.lv datu bāzē.
 • 3.3. ELPARKS piekrīt piegādāt Lietotāja iegādātās preces uz Lietotāja norādīto pakomata adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.
 • 3.4. Ja ELPARKS neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.
 • 3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ, ELPARKS nevar nodrošināt interneta veikala refanparfum.lv iegādāto preci. ELPARKS apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, ELPARKS atmaksā samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.
 • 4. Preču cenas un samaksas kārtība
 • 4.1. Preču cenas interneta veikalā refanparfum.lv norādītas Eiro, PVN ir iekļauts cenā.
 • 4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:
 • 4.2.1. Maksājums ar kredītkarti pēc saņemšanas. Maksāt ar kredītkarti var, izmantojot šādus piegādes veidus:
 • 4.2.2 pakomāti OMNIVA
 • 4.2.3 tirdzniecības automāti RERAN
 • 4.2.4 pie kurjera piegādes laikā
 • 4.2.5. Maksājums ar kredītkarti tiešsaistē;
 • 4.2.6. Bankas pārskaitījums.
 • Saņemejs Sia Elparks
  AS Citadele Banka
  Konts: LV26PARX0020879260001
  Banka kods: PARXLV22

 • 4.2.7. Maksājums caur internetbanku
 • 5. Preču piegāde
 • 5.1. Lietotājs izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas noradīt pakomata piegādes adresi.
 • 5.1.1 preces var piegādāt ELPARKS vai viņa pilnvarots pārstāvis;
 • 5.1.2 Lietotājs apņemas pieņemt preces no kurjera;
 • 5.1.3. piegādes maksa Latvijā, Lietuvā, Igaunijā – 3,00 (tris eiro un 0 eiro centu) EUR. Ja Lietotāja pasūtījuma summa ir vairāk par 30 (trīsdesmit eiro un 0 eiro centu) EUR piegāde ir bezmaksas.
 • 5.1.4. kurjera piegādes maksa Latvijā, Lietuvā, Igaunijā – 5,00 (tris eiro un 0 eiro centu) EUR. Ja Lietotāja pasūtījuma summa ir vairāk par 50 (trīsdesmit eiro un 0 eiro centu) EUR piegāde ir bezmaksas.
 • 5.1.5. ELPARKS patur tiesības mainīt pasūtījuma summu, par kuru piegāde ir bezmaksas.
 • 5.2. ELPARKS darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 1-2 (viena līdz divas) darba dienas.
 • 5.3. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav atrodams, ELPARKS ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt ELPARKS jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
 • 5.4. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.
 • 5.5. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanu/pieņemšanas dokumentu. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. ELPARKS neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.
 • 6. Preču kvalitāte
 • 6.1. Visu refanparfum.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.
 • 6.2. refanparfum.lv precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.
 • 7. Preču atgriešana
 • 7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Lietotājs var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgriezt refanparfum.lv iegādāto preci atpakaļ ELPARKS.
 • 7.2. Lietotājs informē ELPARKS par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (e-pastā) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru. Atgriežot preci(-es) Lietotājs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, obligāti norādot Lietotāja bankas konta numuru. Lietotājs preces nosūta ELPARKS uz adresi: Elparks Sia, Matisa iela 23, Riga, Latvija,LV-1001.
 • 7.3. Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:
 • 7.3.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;
 • 7.3.2. preces nedrīkst būt bojātas;
 • 7.3.3. preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau sabojātie produktiem piegādes laikā);
 • 7.3.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija preci saņemot;
 • 7.3.5. ELPARKS ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz precu atgriešanu;
 • 7.3.6. Lietotājam jāsedz atgriešanas izmaksas;
 • 7.3.7. naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām precēm tiek veikta vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz lietotāja atgriešanas dokumentā norādīto bankas kontu.
 • 7.4. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, ELPARKS ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.
 • 7.5. Par precēm, kuras lietotājs atgriež ELPARKS ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību, ELPARKS piekrīt atmaksāt Lietotājam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā.
 • 8. Informācijas apmaiņa
 • 8.1. ELPARKS sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti refanparfum.lv/ sadaļā - Kontakti.
 • 9. Atbildība
 • 9.1. ELPARKS ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai refanparfum.lv/ lietošanas kārtībai.
 • 9.2. Radoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
 • 9.3. ELPARKS nav atbildīgs par refanparfum.lv/ veikala attēlos redzamo nebūtisko preces krāsu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.
 • 9.4. ELPARKS nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus ELPARKS saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā ELPARKS centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
 • 10. Citi noteikumi
 • 10.1. Attiecības starp Lietotāju un ELPARKS regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
 • 10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar ELPARKS klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Ароматы идентичные мировым брендам

на 100%

Курьерская экспресс доставка

по странам Балтии

Стойкость парфюма EDP до 48 часов

никакой туалетной воды

ОПЫТНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

Оплата только при получении

Гарантия на всю продукцию

REFAN Intensive

ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВИНКИ И СКИДКИ